Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Valentínska kvapka krvi bannerUž 29. rok, vždy vo februári, sa koná Valentínska kvapka krvi. Tohtoročná kampaň Slovenského Červeného kríža bola vyhlásená pod sloganom: „Buďme k sebe láskaví, veď sme +/- rovnakí.“.

Slogan v sebe nesie odkaz na Rh faktor krvných skupín. Vyjadruje, že všetkým nám v žilách koluje rovnaká krv a pri záchrane života prostredníctvom jej darovania sú akékoľvek názorové, či etnické rozdiely bezpredmetné. Za hlavnú tvár kampane bola oslovená herečka Kristína Svarinská, ktorej je téma inklúzie veľmi blízka. „Je pre mňa česť byť tvárou Valentínskej kvapky krvi, pretože so sebou nesie silný odkaz solidarity, spolupatričnosti a bezpodmienečnej pomoci bez akýchkoľvek predsudkov. Darcovstvo krvi symbolizuje nezištnú pomoc nielen blízkym, ale komukoľvek kto to potrebuje. O to viac sa stotožňujem s myšlienkou tohtoročnej kampane, ktorá vyzýva k láskavosti. Žijeme v jednom spoločenstve a viac ako kedykoľvek predtým je potrebné si pripomínať, že všetci bez rozdielu máme právo na plnohodnotný život.“

Tento rok možno podporiť Valentínsku kvapku krvi aj šírením humánneho odkazu na sociálnych profiloch prostredníctvom grafickej šablóny. Niektorí naši žiaci sa však 15.02.2024 rozhodli podporiť Valentínsku kvapku krvi samotným darcovstvom.

Patria k nim: 

IV. PSS: Zoja Fichnová, Kristína Majerčíková, Viktória Štefanková, Sabína Oršová, Michaela Zajíčková, Viktória Murcinová
III. B: Csenge Sárközi
IV. C: Andrea Benkeová
III. MPS: Monika Záčeková

Patrí im veľké ďakujem!

PhDr. Zuzana Bystrická, PhD.
PhDr. Helena Szőkeová, MPH.