Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

V školskom roku 2023/2024 SZŠ - EK v Nových Zámkoch otvára externú formu štúdia v študijných odboroch 2-ročného pomaturitného kvalifikačného štúdia: 5361 N praktická sestra a 5349 N podológ.