Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

PSRJednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, ktorá sa využíva ako dôležitý výchovno-vzdelávací prostriedok v procese skvalitňovania jazykovej pripravenosti žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, je súťaž Poznaj slovenskú reč. Po minuloročnej úspešnej premiére v organizovaní okresného a krajského kola máme aj tento rok tú česť organizovať na našej škole obidve kolá.

10. 3. 2023 prebehlo okresné kolo, ktoré bolo iba pre III. kategóriu. Zúčastnili sa jej šiesti súťažiaci. Súťaž prebehla bez problémov, v príjemnej atmosfére , všetci súťažiaci predviedli kvalitný výkon, ktorým prejavili úctu a pozitívny vzťah k slovenskému jazyku. Súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka – Neita Ogrodnik z II. PSM.

Výsledky okresného kola:

1. miesto Katarína Straňáková – Gymnázium J. Szondayho s VJM Šahy
2. miesto Dániel Polgár – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
3. miesto Dávid Máté Zajíc – Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM v Nových Zámkoch

Víťazom srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 17.4.2023. Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a želáme veľa úspechov na budúci rok.

Na záver by som chcela vyjadriť poďakovanie odbornej porote v zložení: PhDr. Martina Fichnová, Mgr. Renáta Gazdíková a Mgr. Eva Gumanová za ich profesionálny a ľudský prístup počas celej súťaže, takisto súťažiacim, ktorí sa popri študijných povinnostiach dokážu venovať aj úlohám nad rámec ich povinností, ich vyučujúcim, ktorí ich vynikajúco pripravili, našim hosteskám – Marte Jungovej, Laure Szabó a v neposlednom rade pánovi zástupcovi Szabóovi a pani Trencsikovej za bezproblémový priebeh súťaže a už teraz sa tešíme na krajské kolo.

FOTO

PaedDr. Monika Bednárová