Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Červené stužkyPreventívnou aktivitou ,,Červené stužky‘‘ sme si so žiakmi opäť pripomenuli, že 1. decembra je Svetový deň boja proti AIDS. V tento deň sa študenti aj pedagógovia školy symbolicky prihlásili k verejnej kampani pri tejto príležitosti pripnutím červenej stužky. Ich nosením prejavujeme solidaritu s ľuďmi trpiacimi týmto nevyliečiteľným ochorením a uskutočnením rozmanitých preventívnych aktivít zase robíme správny krok smerom k boju proti HIV nákaze účinnou osvetou a prevenciou. Získať potrebné informácie a poznať riziká je totiž základom utvárania správneho a zodpovedného postoja mládeže k svojmu zdraviu.

Preventívne aktivity 30. novembra 2023 koordinovali vyučujúce odborných predmetov a zúčastnili sa ich študenti prvých a druhých ročníkov našej školy. Vyučujúce študentom objasnili v prvej časti aktivity podstatu ochorenia AIDS, spôsob prenosu vírusu HIV a najmä prevenciu pred nákazou týmto vírusom. V druhej časti sa venovali antikoncepčným metódam a vysvetlili žiakom podstatu ochrany pred nákazou vírusom HIV. Študentom druhých ročníkov vysvetlili aj podmienky darcovstva krvi, pretože onedlho budú potenciálni darcovia krvi z radov študentov našej školy a stanú sa hrdinami. Toto podujatie okrem týchto poznatkov vytvorilo priestor pre diskusiu, zážitkové učenie, skupinovú prácu, ako aj pre súťaženie o sladké odmeny a takýmto rozmanitým spôsobom sprítomnilo študentom túto stále aktuálnu a závažnú problematiku. 

FOTO

PhDr. Helena Szőkeová, MPH
PhDr. Zuzana Bystrická, PhD.