Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Olympiáda ľudských práv logoDňa 8. 2. 2024 sa konalo krajské kolo 26. ročníka Olympiády ľudských práv. Našu školu na tejto súťaži úspešne reprezentovala Viktória Štefanková zo IV. A. 

Nad 26. ročníkom Olympiády ľudských práv a 6. ročníkom Ceny prof. M. Kusého prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Pani prezidentka prevzala záštitu nad OĽP už piaty krát. Je to pre všetkých účastníkov výnimočný prejav uznania.

Obohatením podujatia bol workshop s predsedníčkou Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku JUDr. Sylviou Tyriaki, PhD.,na tému „Právny štát a ľudské práva“. 

Viktórii Štefankovej, ktorá našu školu na súťaži reprezentovala, ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

OLP KK

PaedDr. Alena Sádovská
vedúca PK humanitných predmetov