Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

1. februára sa Hanka Števárová a Ester Presburgerová zúčastnili Krajského kola OSJL, ktoré sa konalo na jednom z gymnázií v meste Nitra. Po úvodných slovách organizátorov sa všetci súťažiaci presunuli do tried, kde ich čakala 1. a 2. časť súťaže – test a tvorba textu. Ester napísala úvahu o tom, či by sme častejšie privítali nový rok alebo sme spokojní tak, ako to je. Hanka vytvorila príbeh s kriminálnou zápletkou. Po ukončení testu a tvorby textu nastal čas vyhodnotenia. Tu sa rozhodlo, či sa súťažiaci prebojovali do ústnej časti. Hanke sa to podarilo, a tak pred porotu predstúpila s prejavom, v ktorom agitovala za lepšiu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Hanka sa v kat. A umiestnila na 12. mieste (z 28 súťažiacich) a Ester v kat. B na 17. mieste (z 27 súťažiacich). Obe dievčatá si zo súťaže odniesli cenné skúsenosti, ktoré im pomôžu v ďalšom napredovaní.

Mgr. Martina Christovová