Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Ako poukázať 2 % (3 %) dane

Milí rodičia a priatelia,

sme veľmi radi, že v minulom roku ste mnohí z Vás aktívne využili možnosť venovať 2 % z Vašich daní v prospech nášho občianskeho združenia „Združenie rodičov a priateľov Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch“. Aj vďaka Vašim príspevkom ste nám umožnili podporiť a skvalitniť výchovu a vzdelávanie na SZŠ – EK Nové Zámky.

V decembri 2020 sme sa znovu zaregistrovali do Zoznamu prijímateľov 2 % daní (www.rozhodni.sk).

Budeme veľmi radi, ak časť svojich daní venujete na podporu nášho občianskeho združenia.

Ako poukázať 2 % dane
(prípadne dobrovoľníci 3 % dane)

Fyzická osoba (zamestnanec, ktorý poberal príjem zo závislej činnosti od jedného zamestnávateľa a nepodáva daňové priznanie):

  • požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov dane z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane,
  • vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (.pdf),
  • tlačivá budú k dispozícii aj v priestoroch školy,
  • obe tlačivá doručí poštou alebo osobne príslušnému daňovému úradu podľa sídla zamestnávateľa v termíne do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie,
  • je možné využiť aj ponuku školy, ktorá zabezpečí doručenie uvedených tlačív príslušnému daňovému úradu, ak žiak odovzdá vyplnené formuláre v škole triednemu učiteľovi.

Fyzická osoba ( zamestnanec, ktorý poberal príjem od viacerých zamestnávateľov a sám podáva daňové priznanie):

  • vyplní priamo v daňovom priznaní Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb.

Právnická osoba

  • vyplní priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnických osôb.

Základné údaje o prijímateľovi
Názov: Združenie rodičov a priateľov Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch
Sídlo: Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky
IČO: 34009639
Právna forma: Občianske združenie

Za každý príspevok veľmi pekne ďakujeme.