Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Možnosti dištančného vzdelávania pre školy

Riaditeľka SZŠ-EK počas tohto výnimočného režimu odporúča pre pedagogických zamestnancov a žiakov školy - podľa podmienok a možností, využívať možnosti samoštúdia a dištančného vzdelávania prostredníctvom elektronickej komunikácie. V rámci rezortu školstva sú dostupné možnosti, ktoré nájdete pod týmto odkazom: Možnosti dištančného vzdelávania pre školy.

Okrem týchto vzdelávacích prostriedkov učitelia a žiaci môžu využívať aj iné, pre širokú verejnosť dostupné stránky a formy (mail, sociálne siete, iné vhodné web stránky, atď.).