Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Mobilitná stáž Erasmus+ v Dubline – aktualizované – COVID - 19

Schválený projekt Erasmus+ pod názvom „Odborná stáž zdravotníckych asistentov ako príprava pre európsky trh práce“ sa kvôli šíreniu pandémie COVID - 19 nemohol zrealizovať v termíne od 12.04.2020 do 25.04.2020. Preto sme sa s partnermi ADC College dohodli na novom termíne 23.08.2020 - 5.9.2020, o ktorom sme informovali aj národnú agentúru SAAIC. Národná agentúra nám vyhovela a predĺžila zmluvu o jeden rok. ADC College nám žiaľ oznámila, že ruší tento dohodnutý náhradný dátum, lebo nám nevedia zabezpečiť mobilitnú stáž z dôvodu pomalšieho uvoľňovania opatrení v Írskej republike a v ošetrovateľských domoch sú tí najohrozenejší klienti v rizikovom veku. Našou snahou je zrealizovať mobilitu na jar 2021, preto hľadáme pomocou ankety v eduPage žiakov, ktorí majú záujem sa tejto stáže zúčastniť. Projektový tím sa snaží riešiť vzniknutú situáciu v prospech žiakov s dôrazom na ich bezpečnosť a minimalizáciu škôd vzniknutých z dôvodu pandémie. Žiaci a rodičia sa môžu dozvedieť aktuálne informácie prostredníctvom stránky školy. Komunikácia s rodičmi a žiakmi – účastníkmi projektu prebieha online formou a pomocou aplikácie eduPage.

projektový tím školy