Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Vyhodnotenie súťaže Matematický klokan

Matematický klokanZapojili sme sa do medzinárodnej matematickej súťaže „Matematický klokan“. Organizátorom tejto súťaže v SR je Talentída, n. o. – www.matematickyklokan.sk.

Z našej školy sa prihlásilo 66 žiakov. Z 1. a 2. ročníka 46 žiakov (kategória Kadet O12) a z 3. ročníka 20 žiakov (kategória Junior O34).

Súťaž sa konala v pondelok 20. marca 2017 cez 2. a 3. vyučovaciu hodinu.

Testy obsahovali iba uzavreté úlohy – pri každej bolo ponúknutých päť možností, z ktorých bola len jediná správna.

Prvú tretinu úloh v každom teste tvorili najľahšie úlohy – boli hodnotené 3 bodmi. Druhú tretinu tvorili stredne ťažké úlohy – boli hodnotené 4 bodmi. Poslednú tretinu úloh tvorili najnáročnejšie úlohy, ktoré boli hodnotené 5 bodmi.

Po zverejnení výsledkov súťaže na internetovej stránke www.exam.sk sme sa veľmi potešili, lebo naši žiaci získali veľmi pekné výsledky.

V celoslovenskom rebríčku v kategórii Kadet O12, kde bolo 2976 súťažiacich a zapojených 183 škôl, naša škola získala pekné 29. miesto a v kategórii Junior O34, kde bolo 1885 žiakov a zapojených 172 škôl 32. miesto.

Zo 46 žiakov z tejto kategórie 9 žiaci mali väčšiu úspešnosť ako 65% a z nich jedna žiačka Eva Roskóová (I. ZAB trieda) mala úspešnosť nad 80% a získala okrem vecných cien aj titul školského šampióna (sada pier, slúchadlá, diplom úspešného riešiteľa a diplom školského šampióna). Diplom úspešného riešiteľa získali všetci žiaci s úspešnosťou nad 65%, slúchadlá s úspešnosťou nad 73,3% ostaní účastníci získali účastnícky diplom.

Z kategórie junior O34 z 20 žiakov 5 žiaci boli úspešnými riešiteľmi a z nich žiačka Viktória Chalupková (III. ZAS trieda) mala najväčšiu úspešnosť a získala okrem diplomu aj vecnú cenu, slúchadlá.

Výsledky našich najlepších žiakov, ktorí získali diplom úspešného riešiteľa:

Kategória Kadet O12

Kód žiaka Meno žiaka Body Úspešnosť (počet % z max. počtu bodov) Miesto v SR vo svojej kategórii
21937 Eva Roskóová, I. ZAB 97 80,8 113. - 121.
21938 Veronika Simonicsová, I. ZAB 92 76,7 180. - 196.
21930 Vígh Benjámin, I. ZAB 88 73,3 246. - 267.
21933 Jessica Filková, I. ZAB 84 70 328. - 348.
21934 Kristína Kosiková, I. ZAB 84 70 328. - 348.
21935 Dóra Korpášová, I. ZAB 84 70 328. - 348.
21936 Viktória Bertová, I. ZAB 84 70 328. - 348.
21927 Viktória Dobrovodská, I. ZAB 78 65 480. - 512.
21928 Zita Hinterschuster, I. ZAB 78 65 480. - 512.

 

Kategória Junior O34

Kód žiaka Meno žiaka Body Úspešnosť (počet % z max. počtu bodov) Miesto v SR vo svojej kategórii
21969 Viktória Chalupková, III. ZAS 72 60 168.-180.
21975 Stephanie Stégmárová, III. MAS 71 59,2 181.-206.
21973 Michelle Pápai, III. MAS 67 55,8 263.-288.
21913 Petra Hornačková, III. MAS 67 55,8 263.-288.
21962 Monika Kačáková, III. ZAS 65 54,2 321.-342.

 

K dosiahnutým výsledkom všetkým súťažiacim blahoželáme a veríme, že sa zúčastnia matematickej súťaže aj v budúcnosti.

PaedDr. V. Molnárová