Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Svetový deň bez tabaku

Svetový deň bez tabakuPri príležitosti Svetového dňa bez tabaku sa žiaci prvého ročníka zúčastnili dňa 30. mája 2017 na zaujímavej preventívnej aktivite v spolupráci s Mestskou políciou v Nových Zámkoch, ktorá bola zameraná na prevenciu tabakizmu a alkoholizmu. Jej cieľom bolo formovať pozitívne a zodpovedné postoje adolescentov k vlastnému zdraviu, odmietavé postoje k fajčeniu a ku konzumácii alkoholu, informovať o negatívnych dôsledkoch užívania týchto legálnych návykových látok na telesné a psychické zdravie, s dôrazom najmä na trestno-právnu stránku danej problematiky, ktorá ich mala upozorniť na porušovanie legislatívy a následné sankcie v súvislosti s fajčením a konzumáciou alkoholu.