Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Naši žiaci chcú pomáhať...

Kompas NZDňa 1. júna 2017 zavítali do školy pracovníci komunitného centra KOMPAS v Nových Zámkoch za účelom stretnutia so žiakmi prvého a druhého ročníka, ktorí prejavili záujem participovať na plánovaných projektoch mesta Nové Zámky ako dobrovoľníci. V prípravnej fáze projektov sa zúčastnia na psychosociálnom výcviku a následne budú aktívne pracovať v projektoch „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“ a „Hodinový vnuk/vnučka“ pod gesciou mesta Nové Zámky.