Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Medzinárodná súťaž prvej pomoci v Čechách

Dňa 21. 06. – 22. 06. 2017 sa konal 23. ročník Medzinárodnej súťaže prvej pomoci v tábore Mladé Bříště. Súťaž organizoval Vyšší územný celok v Jihlave. Podľa pravidiel súťaže mohlo byť družstvo zložené len zo žiakov prvého a druhého ročníka. Súťažné družstvo mohlo v Jihlave súťažiť po prvýkrát.

Našu školu reprezentovali žiačky:
Kristína Ondrušková (II. ZAA)
Barbora Horáčková (II. ZAA)
Michaela Hrabovská (II. ZAA)
Kristína Kosiková (I. ZAB)

Okrem nás sa súťaže zúčastnilo ďalších 35 družstiev: z Nemecka - Mutlangenu, Rakúska, Česka, Slovenska.

4-členné tímy zložené z jedného veliteľa a troch členov sa na 7 súťažných stanovištiach museli popasovať s rôznymi poraneniami. Súťažné družstvá ošetrovali popáleniny, poranenia hrudníka, brucha, otvorené aj zatvorené zlomeniny, poranenia chrbtice, otras mozgu, bezvedomie, otravu alkoholom, poleptanie. O realistické poranenia sa postarali maskérky. Počet ranených bol variabilný, tzn. od dvoch zranených až po hromadné zranenia. Na stanovištiach bolo potrebné zranených roztriediť, určiť poradie ošetrenia a odsunu, zahájiť život zachraňujúce úkony, ako aj volať RZP. Kompletné ošetrenie každého zraneného (napr. dokončenie obväzu, či šatky) nebolo vždy potrebné. Rozhodli o tom rozhodcovia, ktorí boli profesionálnymi záchranármi. Niektoré ošetrenia museli súťažiaci dokonca odkomunikovať a vyriešiť v nemčine. Náročnosť týchto úloh bola sťažená aj rušivými figurantmi, ktorí zahrali hysterikov, alebo opilcov. Do súťaže bolo zaradené aj stanovište fyzickej zdatnosti.

Po ukončení súťaže sa vyhlásili víťazné družstvá a najdôveryhodnejší figurant. Skončili sme na veľmi peknom IV. mieste. Naši reprezentanti si s dobrým pocitom odniesli predovšetkým cenné skúsenosti a poznatky, ktoré im súťaž poskytla. Cieľom akcie však bola v prvom rade výmena skúseností medzi študentmi v oblasti prvej pomoci, preverenie fyzickej kondície mládeže a schopnosť poskytnúť prvú pomoc v náročných podmienkach.