Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Úspešní žiaci stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja

Ocenenie NSKPredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milan Belica, PhD. každoročne v závere školského roka oceňuje najúspešnejších žiakov za uplynulý školský rok. Ani tento rok nebol výnimkou.

Dňa 14. júna 2017 sa v priestoroch Koncertnej sály Župného domu v Nitre zišlo 50 úspešných žiakov zo 66 škôl. Ocenení žiaci získali v školskom roku 2016/2017 významné umiestnenia v celoslovenských či medzinárodných súťažiach.

Žiaci si prevzali diplomy za úspešnú reprezentáciu školy a Nitrianskeho samosprávneho kraja v kategóriách: olympiády, odborné, umelecké a športové súťaže. V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť ich mimoriadne tvorivé, študijné a ľudské kvality, ale aj zodpovednosť, iniciatívnosť a kreatívny prístup pri plnení študijných povinností a ich angažovanosť v mimoškolskej činnosti.

Preukázali hĺbku svojich vedomostí, talent, fantáziu, zručnosť či športové nadanie.

Sme hrdí, že medzi ocenenými boli tentokrát aj naše dve žiačky, resp. už absolventky zo IV. ZAA triedy, a to Natália Tůmová a Bianka Dekyská. A za čo boli odmenené?

5. apríla 2017 reprezentovali našu školu v konkurencii 16 SZŠ z celého Slovenska na konferencii študijného odboru zdravotnícky asistent, na ktorej odprezentovali tému Anatómia a fyziológia pažeráka a žalúdka, fyziológia prehĺtania a trávenia a získali krásne 2. miesto.

Svojim prejavom preukázali dostatočné vedomosti a dobrú orientáciu v danej problematike, za čo im srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Veľká vďaka patrí aj doc. PhDr. Jane Otrubovej, PhD., pod odborným vedením ktorej dievčatá pracovali.

FOTO

Ing. Mariana Ferusová