Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Európsky týždeň financií na našej škole

Európsky týždeň financií V dňoch od 12. 03. 2018 do 16. 03. 2018 sme sa zapojili aj my na našej škole do tohto projektu.

Ide už o 4. ročník iniciatívy národných bankových asociácií koordinovaných Európskou bankovou federáciou, ktorej cieľom je propagovať príklady dobrej praxe v oblasti finančného vzdelávania a podpory finančnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl.

V utorok nás navštívili pracovníci finančnej spoločnosti Broker Consulting, a.s. Bratislava. S druhákmi realizovali hru Peniaze naviac, ktorá názorne ukazuje, ako jednotlivé finančné rozhodnutia pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú našu finančnú situáciu a tým aj kvalitu života rodiny v blízkej i vzdialenejšej budúcnosti.

Hráči si mali možnosť preveriť svoju schopnosť hospodáriť s peniazmi na príbehu rodiny v reálnych finančných podmienkach. A išlo im to výborne. Najlepšie sa darilo žiakom z II. ZAB triedy.

V stredu si preverili finančnú gramotnosť naši prváci. Najskôr sa zoznámili s aktivitami v oblasti finančnej gramotnosti na škole, potom sa otestovali v teste zameranom na bankovky a mince. Najúspešnejší boli žiaci I. ZAA triedy.

Aktivity zamerané na finančnú gramotnosť budú pokračovať aj naďalej. Či už v programe JA Viac ako peniaze, Finančný kompas a tiež testovanie našich žiakov prostredníctvom MOODLE.

Najúspešnejší žiaci z II. ZAB triedy:

Kristína Bakonyi, Alexandra Bakonyi, Izabela Mervová, Alexandra Szabó, Viktória Berta, Veronika Simonicsová, Klaudia Kozlíková, Eva Roskóová.

Najúspešnejší žiaci z I. ZAA triedy:

Hana Juríková, Nikoleta Nagyová, Katarína Vojtechová, Barbora Baloghová, Sabina Žiláková, Simona Hudoková, Tamara Tlčinová, Patrícia Richterová, Anna Pupáková, Sara Michalská, Nelly Poláková, Rafael Révay, Mária Švecová.

Srdečne gratulujeme!

FOTO

Ing. Mariana Ferusová
koordinátorka finančnej gramotnosti