Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Zvíťazili sme na celoslovenskej konferencii

DelegáciaIšlo v poradí už VI. celoslovenskú konferenciu žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent, ktorú už tradične organizuje Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici. Témou konferencie bola starostlivosť o pacienta s ochorením dolnej časti tráviaceho traktu.

V rámci odborného programu bolo prezentovaných 16 príspevkov na rôzne odborné témy dotýkajúcich sa starostlivosti o pacienta s ochorením dolnej časti tráviaceho traktu. Našu školu úspešne reprezentovali žiačky III. ZAA triedy Kristína Ondrušková a Monika Vargová, ktoré spracovali a odprezentovali tému Malnutrícia ako ošetrovateľský problém. Súčasťou ich prezentácie bolo aj krátke video s ukážkami klinických príznakov malnutrície.

Príspevky žiakov boli hodnotené odbornou porotou po stránke obsahovej, formálnej ako aj z hľadiska prezentácie danej témy. Kristína a Monika získali krásne 1. miesto a svojim prejavom preukázali dostatočné vedomosti a dobrú orientáciu v danej problematike, za čo im srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Veľká vďaka patrí aj pani profesorke doc. PhDr. Jane Otrubovej, PhD., pod odborným vedením ktorej dievčatá pracovali a vo veľkej konkurencii zdravotníckych škôl z Levoče, Dunajskej Stredy, Humenného, Trenčína, Žiliny, Považskej Bystrice, Banskej Bystrice, Bratislavy, Nitry, Skalice a ďalších miest, urobili našej Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch dobré meno.

V neposlednom rade patrí poďakovanie aj SZŠ Banská Bystrica, ktorí sa výborne zhostili celej organizácie konferencie, o čom svedčí aj to, že sme sa u nich cítili veľmi dobre.