Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

ERASMUS+ hosťovanie zahraničných partnerov v školskom roku 2017/2018

Partnerská škola: ELAZIG METIN KOLOGLU MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI

V rámci programu Európskej únie Erasmus + sme partnerská škola pre projekt Spolupráca s európskymi krajinami pre odborné vzdelávanie a odborná prípravu organizovaný Tureckou národnou agentúrou. V rámci mobility sme privítali 8 žiakov a 2 učiteľov so Strednej odbornej školy mesta Elazig. Program mobility prebiehal v období od 18.3. 2018 - do 1.4. 2018 bol zameraný na špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o geriatrického pacienta. V spolupráci s odbornými učiteľmi a učiteľmi anglického jazyka absolvovali návštevu ZSS Vek nádeje, geriatrického oddelenia, ADOS. V rámci odborných prednášok získali naši hostia informácie o špecifikách ošetrovateľskej starostlivosti v geriatrii o kompetenciách zdravotníckeho asistenta a sestry, o systéme vzdelávania v odbornej príprave. Na hodinách základov ošetrovania a asistencie si spolu s našimi žiakmi precvičili odborné ošetrovateľské výkony a komunikáciu v anglickom jazyku. Vo voľnom čase sa zúčastnili kultúrnych aktivít a absolvovali prehliadku mesta Nové Zámky. V priebehu dvojtýždňovej mobility si s našimi žiakmi vymenili množstvo odborných informácii a spoznali rozdiely v kultúre oboch krajín no v neposlednom rade vzniklo mnoho priateľstiev. Ako súčasť projektu na záver naša škola odovzdala certifikáty tureckým žiakom.

FOTO

Partnerská škola: AFSIN MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI

V rámci programu Európskej únie Erasmus+ sme partnerská škola pre projekt Odborné vzdelávanie a odborná príprava organizovaný Tureckou národnou agentúrou. V rámci mobility sme privítali 10 žiakov a 2 učiteľov so Strednej odbornej školy mesta Kahramanmaraş. Vzdelávací program v období od 25.3. 2018 - do 7.4. 2018 bol zameraný na oblasť traumatológie a problematiku prvej pomoci. Žiaci absolvovali odborné prednášky, exkurzie v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Zúčastnili sa aj na vyučovaní odborných predmetov kde komunikovali s našimi žiakmi v anglickom jazyku a vymenili si odborné skúsenosti a porovnali odbornú prípravu medzi našimi krajinami. Vo voľnom čase absolvovali prehliadku mesta Nové Zámky a výlety do okolitých miest. V priebehu dvoch týždňov sa naši hostia zoznámili s našou kultúrou, školským a zdravotníckym systémom. Na záver stáže naša škola udelila certifikáty účastníkom projektu.

FOTO

Partnerská škola: SABAN FAZLIOGLU MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI

V rámci programu Európskej únie Erasmus + sme partnerská škola pre projekt Spolupráca s európskymi krajinami pre odborné vzdelávanie a odborná prípravu organizovaný Tureckou národnou agentúrou. Názov projektu: Kvalifikované vzdelávanie a odborné zamestnávanie žiačok. V rámci mobility sme privítali 9 žiačok a 2 učiteľov so Strednej odbornej školy mesta Kayseri. Program mobility prebiehal v období od 8.4. 2018 - do 21.4. 2018 bol zameraný na špecifiká farmakoterapie, druhy, formy liekov aplikovaných do dýchacích ciest, prvú pomoc pri otrave liekmi. Odborné prednášky zamerané na farmakoterapiu prebiehali v priestoroch školy a následne naši hostia absolvovali exkurzie v ústavnej lekárni FNsP Nové Zámky, lekárni Zlatý lev a hyperbarickej komore, ktorá sa zaoberá liečbou kyslíkom. Zoznámili sa so systémom distribúcie liekov, štandardami farmakoterapie a zásadami manipulácie s liekmi v rámci ošetrovateľskej starostlivosti. V rámci voľného času spolu s našimi žiakmi absolvovali športove a kultúrne aktivity. Posledný deň mobility naša škola udelila certifikáty všetkým účastníkom.

FOTO

 

Ľubica Ďurišová Vanková