Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Mladý tvorca 2018

Mladý tvorcaMinisterstvo hospodárstva Slovenskej republiky zorganizovalo v areáli Výstaviska Agrokomplexu – Výstavisko Nitra v dňoch 26. 04. – 27. 04. 2018 už 26. ročník celoslovenskej predajnej výstavy výrobkov žiakov "Mladý tvorca 2018.“

Cieľom bolo informovať širokú verejnosť, ale najmä žiakov základných škôl a ich rodičov o ponuke študijných a učebných odborov na jednotlivých typoch stredných škôl. Vystavované výrobky v jednotlivých stánkoch, ale aj výrobky určené na predaj, preukazovali zručnosti a pripravenosť mladej generácie pre trh práce. Počas troch dní konania výstavy sa mládež predstavila aj z inej stránky. Verejnosť mala možnosť oboznámiť sa s výsledkami mimoškolskej činnosti stredných, základných umeleckých a špeciálnych škôl.

Naša škola sa zapojila do podujatia počas celého trvania. Už po šiestykrát sme sa o stánok delili s partnerskou zdravotníckou školou z Havlíčkůvho Brodu. Z našej školy sa podujatia zúčastnili žiaci študijných odborov zdravotnícky asistent a masér, ako aj odborné vyučujúce.

V rámci prezentácie sa poskytovali informácie o možnostiach štúdia na SZŠ v Nových Zámkoch, rozdávali sa propagačné materiály, poskytovalo sa poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu, pre verejnosť sa poskytovala klasická masáž / šije a hornej končatiny /, meranie tuku v tele, meranie BMI indexu, meranie krvného tlaku, meranie cukru v krvi, ako aj meranie cholesterolu v krvi.