Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Sme finančne gramotní?

finančná gramotnosťĽudský život je spojený s peniazmi. Aj keď to neznamená, že ľudí ovládajú, ale mnoho vecí závisí od toho, ako k nim pristupujú a ako s nimi zaobchádzajú.

Pri finančnej gramotnosti neplatí priama úmernosť, čím máš vyššie vzdelanie, tým si finančne gramotnejší. Na jednej strane sú ľudia, ktorí majú výborné vzdelanie, slušné príjmy, a nakoniec zostanú bez prostriedkov, odkázaní na pomoc iných. Na druhej strane sú ľudia, ktorí nemajú nijakú slušnú sumu peňazí a žijú si celkom spokojne. Ako je to možné? Možno sa viac snažili porozumieť peniazom a procesom okolo nich.

Sme teda finančne gramotní? Naši druháci – konkrétne z II. ZAA triedy - sa mali o tom možnosť presvedčiť v mesiaci máj. Prešli viacerými testami finančnej gramotnosti, ktoré boli zostavené v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky verzia 1.2 účinného od 1.9.2017.

Vyvrcholením testovania bolo zapojenie sa do e-testovania, ktoré pripravil NÚCEM v systéme e-Test z finančnej gramotnosti.

Vyhodnotenie:

test č. 1

1. miesto Karin Sziová
2. miesto Roberta Štugelová
3. miesto Babeta Bieleschová

 

test č. 2

 

1. miesto Monika Maťová
2. miesto Mária Šišmišová
3. miesto Babeta Bieleschová

Výhercom srdečne blahoželáme!

Ing. Mariana Ferusová
koordinátorka finančnej gramotnosti