Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykovPri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme sa aj na našej škole snažili upriamiť pozornosť na dôležitosť učenia sa jazykov. V rámci Multikultúrneho dňa 24. septembra sme pozvali v zastúpení organizácie YMCA pani Alžbetu Maglodskú, ktorá nám porozprávala o programe Erasmus plus, v rámci ktorého sa mladí ľudia môžu dostať do zahraničia ako dobrovoľníci v rôznych oblastiach a pritom môžu spoznať novú krajinu, jej jazyk a kultúru. Navštívili nás aj traja dobrovoľníci z jej organizácie, ktorí nám porozprávali o svojej rodnej krajine (o Českej republike, Ukrajine a USA) a o svojom živote dobrovoľníka na Slovensku.

A Nyelvek Európai Napja alkalmából Multikulturális Napot rendeztünk iskolánk másodikos diákjai számára szeptember 24-én. A naszvadi YMCA szervezet képviseletében Alžbeta Maglodská asszony látogatott el hozzánk, aki felvázolta nekünk az Erasmus plusz programban rejlő lehetőségeket, amelyek közül az egyik az önkéntes programokban való részvétel. A fiatalok önkéntesként idegen országokba látogathatnak, ott élhetnek huzamosabb ideig, megismerhetik annak nyelvét és kultúráját. Ellátogatott hozzánk három önkéntes fiatal is, akik saját országukról (Csehországról, Ukrajnáról és az Egyesült Államokról), valamint a szlovákiai önkéntesek életéről beszéltek nekünk. Köszönjük a másodikosok nevében is az információdús délelőttöt!

PaedDr. Katarína Lukácsová