Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Imatrikulácia 2018

Imatrikulácia 2018Aj tento rok sme pripravili pre prvákov slávnostný vstup do radov žiakov našej školy.

Dňa 18. 10. 2018 sa na našej škole uskutočnila imatrikulácia žiakov prvých ročníkov. Na tento deň sa tešili najmä tretiaci, ktorí si zobrali do „parády“ svojich mladších spolužiakov. Tento rok to všetko začalo už ráno.

Najskôr si tretiaci trochu upravili prvákov a potom sa tretiacke a prvácke ročníky v sprievode triednych učiteľov presunuli v hlučnom sprievode na námestie, kde si trochu zašportovali. Po polhodinovom „poslúchaní“ na námestí sa všetci presunuli na internát do jedálne, kde sa slávnostná imatrikulácia konala.

Prvákov čakala desaťčlenná porota, 7 súťažných disciplín, moderátorky a speváčka Barbora Jakubecová. Vystúpenia a súťaže zožali veľký potlesk, slzy smiechu a uznanie obecenstva. Každá súťažná disciplína bola hodnotená a bodovaná porotou, ktorá na záver vyriekla verdikt.

Triedou, ktorá získala najviac bodov a stala sa víťaznou prváckou triedou v tomto školskom roku a zároveň výhercom krásnej a chutnej torty, bola I. B trieda. Gratulujeme!

Na záver všetci prváci zložili imatrikulačný sľub.

Cieľom tohto dňa bolo pripraviť prvákom pekný a nezabudnuteľný deň, čo sa, myslím si, aj podarilo. Imatrikulácie prebehli bez komplikácií, všetci sa zabávali a organizátori boli šťastní, že to vyšlo. Preto všetkým, ktorí program pripravili a zrealizovali, patrí veľké poďakovanie. Konkrétne: moderátorkám: Kristínke Tóthovej, Erike Vojtelovej, speváčke Barborke Jakubecovej, fotografke Tatianke Baloghovej a všetkým tretiakom. Nemôžeme zabudnúť na pani Mgr. I. Trencsíkovú za pomoc pri výzdobe.

Ďakujeme!

FOTO

PaedDr. Monika Bednárová
koordinátorka ŽŠR