Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Deň otvorených dverí na SZŠ – EK Nové Zámky

DOD20. novembra 2018 „sa otvorili dvere našej školy“ pre žiakov ZŠ, ich rodičov a pedagógov, ako aj pre širokú verejnosť v rámci nášho novozámockého okresu, ako aj ďalších okolitých okresov. Pedagógovia školy spolu so žiakmi pripravili pre návštevníkov školy zaujímavý program, ktorý pozostával z rozmanitých aktivít: počnúc informáciami a prezentáciou študijných odborov, prehliadkou školy a školského internátu, prezentáciou mimoškolských aktivít a záujmových činností, ktorými škola „žije“ v priebehu školského roka... pokračujúc ukážkami vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov: anatómie a fyziológie, latinského jazyka, prvej pomoci, masáží, či ošetrovateľských techník, žiaci školy prezentovali taktiež výsledky projektu CLIL.

K dispozícii boli taktiež ukážky výkonov potrebných na úspešné zvládnutie talentovej skúšky v študijnom odbore masér, žiaci ZŠ mali tiež možnosť preveriť svoje vedomosti potrebné k prijímacím skúškam formou testovania. Celý program prebiehal interaktívne a „naši budúci žiaci“ sa v jednotlivých učebniach na jednej strane niečo zaujímavé dozvedeli, no zároveň aj získali novú skúsenosť cez učenie sa prostredníctvom zážitku. Podujatie sa zásluhou všetkých zainteresovaných vydarilo a našu školu potešili spokojné tváre návštevníkov. Veríme, že účastníkov ponúknuté možnosti štúdia oslovili a tešíme sa na budúcich prváčikov.

ozio_gallery_nano