Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Červené stužky

Červené stužkyAj tohtoročný začiatok mesiaca december na SZŠ – EK v Nových Zámkoch priniesol posolstvo červených stužiek, ktorými sa žiaci a pedagógovia školy symbolicky prihlásili k verejnej kampani pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Nosením červených stužiek prejavili solidaritu s ľuďmi trpiacimi týmto nevyliečiteľným ochorením a uskutočnením rozmanitých preventívnych aktivít zase urobili správny krok smerom k boju proti HIV nákaze účinnou osvetou a prevenciou. Získať potrebné informácie a poznať riziká je totiž základom utvárania správneho a zodpovedného postoja mládeže k svojmu zdraviu. Okrem problematiky prevencie HIV nákazy sa pozornosť venovala aj otázkam darcovstva krvi s cieľom odstrániť mýty a predsudky súvisiace s rizikami darcovstva krvi. Preventívne aktivity 3. decembra 2018 koordinovali vyučujúce odborných predmetov, zúčastnili sa ich žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka. Toto podujatie okrem poznatkov vytvorilo priestor pre diskusiu, zážitkové učenie, skupinovú prácu, ako aj pre súťaženie a takýmto rozmanitým spôsobom sprítomnilo aktuálnu a závažnú problematiku študentom.

FOTO