Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Zbierka pre Zariadenie sociálnych služieb Kreatív v Klasove

Zbierka pre Zariadenie sociálnych služieb Kreatív v KlasoveZbierkou šatstva a hračiek sme v tomto predvianočnom čase chceli potešiť klientov v Zariadení sociálnych služieb Kreatív v Klasove. V termíne od 05. 11. 2018 do 30. 11. 2018 žiaci a učitelia školy zozbierali spoločnými silami 26 tašiek šatstva a hračiek. Koordinátorka zbierky odovzdala vyzbierané veci do zariadenia po skončení zbierky. Klienti dary privítali s radosťou a všetkým, ktorí prispeli do zbierky, posielajú slovko - Ďakujeme.

Vďaka patrí: RNDr. Darine Karvajovej, MPH; MUDr. Kristíne Leichenbergovej; PhDr., Mgr. Petrovi Kocsisovi, MPH; Mgr. Tamásovi Horváthovi; Helene Rišňovskej, Mgr. Martine Christovovej; Mgr. Zuzane Samuelovej; Mgr. Kornélii Kontár; PaedDr. Kataríne Tóthovej; PaedDr. Erike Čvirik Kárpáty; Mgr. Helene Szőkeovej; Roberte Dulaiovej z III. ZAB triedy a Letícii Mrúzovej zo IV. MAS triedy.

Koordinátorka: PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty