Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Prezentácia školy v Tvrdošovciach

Ukážka PRPDňa 17. 1. 2019 sme navštívili Základnú školu K. Szemerényiho s vyučovacím jazykom maďarským v Tvrdošovciach. Spolu s pani profesorkami PhDr. Z. Bystrickou a Mgr. K. Kontár sme žiakom 8. a 9. ročníka poskytli informácie o našej škole a jednotlivých študijných odboroch, aby boli motivovaní stať sa zdravotníkmi.

Po prezentácií sme žiakom podrobnejšie porozprávali o jednotlivých výkonoch, ako napríklad: meranie krvného tlaku, cukru a cholesterolu, určovanie krvných skupín, prvá pomoc, hygiena a správne umývanie rúk, samozrejme, nechýbala ani masáž. Po prednáškach a prezentácii si mohli žiaci, ale aj ich učitelia vyskúšať niektoré z výkonov. Veľký úspech malo meranie cukru v krvi a určovanie krvných skupín, ktorému sa podrobili odvážnejší dobrovoľníci.

Dnešnú návštevu sme si užili v príjemnej atmosfére a dúfame, že si žiaci odniesli nové vedomosti a zážitky. Sme presvedčení, že sa mnohí rozhodnú pre povolanie zdravotníckeho pracovníka.

Eva Roskóová, III. ZAB

Iskolánk bemutatása Tardoskedden

2019. január 17-én PhDr. Bystrická Z. és Mgr. Kontár K. tanárnők kíséretében ellátogattunk a tardoskeddi Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába. Célunk az iskolánk és a tanulmányi szakok bemutatása volt a pályaválasztás előtt álló 8. és 9. évfolyamos diákok számára.

Az iskola és a szakok bemutatását követően a diákok csoportfoglalkozáson vettek részt. Tanulóink vezetésével elsajátíhatták a helyes kézmosás technikáját, és kipróbálhatták az elsősegélynyújtás alapjait, mint pl. a Heimlich-manővert. Számos információt tudhattak meg korunk népbetegségéről, a cukorbetegségről, valamint rávilágítottunk a masszázs fontosságáról is a betegségek gyógyításánál. Nagy érdeklődést keltett a vércukorszintmérés és a vércsoport megállapításának módszere.

Bízunk benne, hogy az alapiskola tanulói számos ismerettel és élménnyel gazdagodtak a délelőtt folyamán. Reméljük, hogy sikerült felkeltenünk a diákok érdeklődését az egészségügyi szakok és szakmák iránt.

Zsitva Genovéva, III. ZAB

FOTO