Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Prevencia extrémizmu

Stop extrémizmuDňa 19. februára 2019 mali žiaci jednotlivých tried prvého ročníka možnosť zamyslieť sa nad aktuálnou problematikou rezonujúcou v spoločnosti – nad otázkami extrémizmu a dozvedieť sa veľa informácií o historickom kontexte vývoja extrémizmu vo svete a u nás, o dôsledkoch extrémistických postojov a správania, najmä s dôrazom na pravicový extrémizmus, neonacizmus a fašizmus a trestnoprávne aspekty tejto problematiky. Uvedené podujatie viedla Mgr. Jarmila Krochtová z Mestského úradu v Nových Zámkoch, ktorej prednáška zasiahla nielen úroveň poznatkov a vedomostí žiakov, ale aj názorov, postojov, či hodnôt.

PaedDr. Tímea Švecová