Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Projekt Družba Nové Zámky - Petrohrad

V rámci spolupráce nášho mesta s Centrálnym obvodom mesta Petrohrad sme vypracovali projekt „Družba“, ktorý sme odoslali kultúrnemu oddeleniu Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike. Rozvíjanie vzájomných kontaktov a nadviazanie priateľstva so školou v meste z Ruskej federácie, je hlavnou myšlienkou tohto projektu.

Škola, s ktorou by sme chceli rozvíjať spoluprácu sa nazýva Centrum pre fyzickú kultúru športu a zdravia centrálnej časti Petrohradu.

Od projektu očakávame nadviazanie nových priateľstiev prostredníctvom športu, získanie nových vedomostí o športe a zdraví, rozšírenie vedomostí o histórii mesta, posilnenie komunikačných zručností v anglickom jazyku. Cieľom je aj uvedomenie si, že Rusko a Slovensko sú slovanské národy, ktoré sú si blízke nielen podobnými jazykmi, ale aj historickými udalosťami.

Verím, že myšlienka projektu bude naplnená.

PhDr. Mária Sebestyénová