Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

SOČ 2019

SOČDňa 21. 02. 2019 sa uskutočnilo školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti. Výsledkom iniciatívy žiakov bola samostatná práca, ktorá sa predkladala odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Cieľom SOČ je podporovať talentovaných, nadaných žiakov, ich cieľavedomú prácu, samostatnosť, rozvíjať tvorivé a kritické myslenie žiakov, rozširovať a upevňovať ich odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti žiakov.

V školskom roku 2018/2019 sa súťažilo v štyroch súťažných odboroch: ekonomika a riadenie; tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie; zdravotníctvo a farmakológia; pedagogika, psychológia, sociológia.

Meno žiaka Téma Školiteľ Odbor
Vojtechová Katarína
Baloghová Barbora
Hospodárenie rodiny Ing. Ferusová Mariana 15 - Ekonomika a riadenie
Juríková Hana
Žiláková Sabína
Metóda „Hovoriaca kniha“ na hodinách biológie PhDr. Pánisová Renáta, PhD. 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Krčmárová Miroslava Nezomierajme mladé Mgr. Szökeová Helena 06 - Zdravotníctvo a farmakológia
Brezíková Michaela
Bartošová Veronika
Krok za krokom k pozitívnemu sebahodnoteniu (rovesnícky program) PaedDr. Švecová Timea 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia

Každá práca získala vo svojom súťažnom odbore ocenenie a postup do krajského kola SOČ, ktoré sa uskutoční dňa 27. 03. 2019 v Nitre. Všetkým riešiteľom srdečne blahoželám a školiteľom ďakujem za spoluprácu.

FOTO

PhDr. Pánisová Renáta, PhD.
Koordinátor/metodik SOČ