Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na našej škole

DofEProgram Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja. Z týchto dôvodov sa aj naša škola zapojila do tohto projektu, aby sme žiakom dali možnosť byť cieľavedomí, vytrvalí a zodpovední. Zároveň sa zvyšuje ich príležitosť uplatniť sa úspešne v živote. Účastníci projektu napĺňajú svoje ciele v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Zároveň sa rešpektuje 10 princípov programu:

  1. Individuálny prístup.
  2. Vyváženosť a komplexnosť.
  3. Nesúťaživosť.
  4. Rastúce nároky.
  5. Dostupnosť pre všetkých.
  6. Inšpirácia k cieľavedomosti.
  7. Dobrovoľnosť.
  8. Dlhodobosť.
  9. Dôraz na rozvoj.
  10. Zábavnosť.

Očami účastníkov projektu na našej škole

Počas európskeho dňa športu sme u nás v škole mali nielen športové aktivity, ale aj aktivity o zdravom stravovaní, ku ktorému zahrnuli naše pani profesorky aj projekt o medzinárodnej cene vojvodu z Edinburghu v skratke DofE, ktorý je vlastne založený na seba zdokonaľovaní. Mňa a moje ďalšie štyri spolužiačky to veľmi nadchlo, tak sme sa po prednáške zastavili za pani profesorkou PhDr. Ľubicou Vankovou, PhD. Hneď nám povedala, že sa môžeme zapojiť, ak naozaj chceme a dala nám čas na premyslenie. Všetky štyri sme názor nezmenili a stále sa chceli zapojiť do tohto projektu. Začali sme si vyberať ciele. Na ďalšom stretnutí sme ich nahlásili pani profesorke, pridali sme si ich do aplikácie a čakali sme na schválenie. Hneď ako ich schválili, tak sme začali s plnením každej aktivity hodinu týždenne. Neskôr sa k nám pridali ešte dve spolužiačky, ale jedna medzi časom odstúpila. Takto pokračujeme ďalej a dúfame, že to dosiahneme na koniec bronzovej úrovne.

Mňa osobne motivoval vlastne ten zámer tohto ocenenia, čo znamená, že som sa chcela zdokonaliť v niektorých veciach a pomocou tohto projektu som sa tomu začala pravidelne venovať. Vďaka celému projektu sa moja sebarealizácia začala rozvíjať a keďže sa veľmi rada zapájam do rôznych súťaži, či už ako jednotlivec alebo ako nejaký tímový hráč, tak tomuto som nemohla povedať nie. (Kristína Ferenčíková, II. ZAA)

Mojou motiváciou zapojenia sa do projektu Dofe bolo hlavne to, že Dofe mne a aj iným mladým ľuďom dáva priestor na realizáciu svojho talentu, záujmov a hlavne rozvíja už spomenutú motiváciu. Mám pocit, že vďaka Dofe, môžem získať väčšie sebavedomie a splniť stanovené ciele, pretože už len samotný projekt je výzva. Vďaka Dofe, môžem byt lepšia vo veciach ktoré ma bavia. Jednoducho, si pôjdem za svojim cieľom. (Miroslava Krčmárová, II. ZAA)

Mojou motiváciou bolo niečo dokázať samej sebe, teda zvýšiť si sebavedomie. Takže som využila príležitosť a zapojila som sa do DofE. Zaujímalo ma to preto, lebo sa chcem zdokonaliť v určitých veciach. A tento projekt mi tú možnosť dal a nielen mne, ale aj ďalším mladým ľuďom. Pravidelne sa venujem tomu, čo ma baví a chcem rozvíjať svoj „talent“. Motiváciou alebo teda skôr výzvou si myslím že je expedícia, keďže si všetko musíme zariadiť samy. (Veronika Ferenčíková, II. ZAA)

Čo ma motivovalo, aby som začala s projektom Dofe? Na začiatku som sa hlavne tešila na to, ako sa s kamarátmi vyberieme na úžasný výlet, kde zažijeme veľa spoločných zážitkov. No postupom času som začínala chápať aj to, že s pomocou projektu Dofe sa môžem zlepšiť v rôznych oblastiach. A to ma motivuje teraz, to, že môžem odovzdať ľuďom svoje skúsenosti. (Patrícia Richterová, II. ZAA)

Mojou motiváciou bolo hlavne to, že sa mi páči myšlienka rozvíjania mladých ľudí a keďže ja osobne mám s tým problém, tak mi to prišlo skvelé. Vďaka DofE sa mi to darí a môžem byť lepšia. Vďaka DofE som získala aj väčšie odhodlanie ísť za tým, čo by som chcela. (Nelly Poláková, II. ZAA)

Postupne plníme ciele a ukončujeme aktivity. Zároveň sa pripravujeme na dobrodružnú expedíciu. Veľmi nás inšpiroval aj „dofák“ Pavol Pánisz z Golianovho gymnázia v Nitre, s ktorým sme mali besedu. Tento študent už úspešne absolvoval bronzovú úroveň a tento rok pokračuje na striebornú. Hovoril nám o tom, ako mu pomohol projekt k tomu, aby sa "dokopal" k veciam, ktoré sa chcel už dlhšiu dobu naučiť alebo teda zdokonaliť sa a DofE mu pomohlo v sebazdokonaľovaní. Samozrejme, že najväčšou tou čerešničkou na torte je expedícia. Hovoril vlastné skúsenosti, rady a tipy na všetky ciele v tomto programe a tak isto aj o oboch expedíciách. Samotný program medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu prináša veľa zážitkov a nových skúseností. Tento program je zameraný hlavne na mladých ľudí, ktorí by sa chceli zdokonaľovať a takto sami sebe niečo dokázať. Je to podľa mňa veľká príležitosť a dosť to mladého človeka naučí, či už byť cieľavedomý alebo viacej samostatný.

Kristína Ferenčíková II. ZAA
DofE tím