Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Edu-hra „HOAX“

HoaxV súčasnosti, keď sa slovo extrémizmus stáva často skloňovaným termínom v našom slovníku a keď mnoho odborníkov hľadá odpovede na to, ako túto problematiku sprístupniť mladej generácii, účasť na zaujímavom podujatí rozhodne znamená krok dopredu. Takým bolo aj divadelné predstavenie pod názvom „HOAX“, ktorého sa zúčastnili 27. marca 2019 vybraní žiaci z jednotlivých tried a ročníkov, ktorí reprezentujú našu školu na rozmanitých podujatiach, súťažiach, či dosahujú vynikajúce študijné výsledky.

Predstavenie vo forme edu-hry sa uskutočnilo v malej sále Divadla Andreja Bagara v Nitre a bolo venované témam mediálnej výchovy a extrémizmu. Hra zobrazila príbeh dvoch mladých chalanov, ktorí trávia veľa času na sociálnych sieťach, pričom sa zapletú do výziev extrémistickej skupiny. Ich príbeh sa odohráva na pozadí prednášky o hoaxoch podporujúcich extrémizmus na sociálnych sieťach, ktorú prišiel na školu zrealizovať odborník na dezinformačné médiá. Inscenácia, odľahčená tínedžerským štýlom prejavu a situačným humorom, svojím spracovaním priamo poukázala na nebezpečenstvo mediálnej manipulácie v internetovom prostredí a čo je dôležité – upriamila pozornosť na potrebu samostatného kritického myslenia žiakov, ktoré počas viacerých momentov v predstavení cielene podporovala a rozvíjala. Podnetné boli aj osobné výpovede aktérov predstavenia sprostredkované počas diskusie, ktoré svojou emocionalitou vniesli nový rozmer do tejto aktuálnej témy.

PaedDr. Tímea Švecová