Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Predchádzame šikane na našej škole...

ŠikanaMedzi mládežou stredných škôl registrujeme čoraz viac prejavov verbálnej agresie, neraz vedúcej aj k formám fyzického násilia, ktoré ak sa v školskom prostredí nepodchytia včas a neeliminujú, môžu viesť k rozvoju šikany. Taktiež narastá výskyt kyberšikany vzhľadom k tomu, že stredoškoláci trávia veľa svojho voľného času na sociálnych sieťach, ktoré vytvárajú virtuálny priestor na rozmanité prejavy a spôsoby kyberšikany.

V snahe aktívne riešiť uvedenú problematiku na našej škole, sme prizvali na stretnutie s našimi prvákmi psychologičku z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch PhDr. Zuzanu Kajanovú, s ktorou máme niekoľkoročnú spoluprácu v uvedenej oblasti. Preventívne aktivity prebehli 2. apríla 2019 s cieľom sprostredkovať žiakom poznatky z danej problematiky slúžiace k uvedomeniu si príčin, prejavov, dôsledkov násilného a agresívneho správania, upozorniť ich na formy šikany a kyberšikany a potrebu nezostať ľahostajný pri výskyte takéhoto správania, informovať o postupe pri ohlásení a riešní uvedených problémov, atď. Veríme, že účasť na podujatí bola pre žiakov podnetná a pozitívnym spôsobom ovplyvnila ich postoje k uvedenému problému.