Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Krajské kolo SOČ 2019

SOČDňa 27.03. 2019 sa uskutočnilo v Nitre na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej, ul. Fraňa Kráľa 20, 949 01 Nitra krajské kolo SOČ. V krajskom kole sa zúčastnili víťazi školského kola súťaže SOČ. V krajskom kole SOČ v školskom roku 2018/2019 sa súťažilo v 17. súťažných odborov. Naši žiaci súťažili v štyroch súťažných odboroch: ekonomika a riadenie; tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie; zdravotníctvo a farmakológia; pedagogika, psychológia, sociológia. Pedagogický dozor zabezpečili PhDr. Renáta Pánisová, PhD. a Mgr. Helena Szökeová.

Meno žiaka Téma Školiteľ Odbor
Vojtechová Katarína
Baloghová Barbora
Hospodárenie rodiny Ing. Ferusová Mariana 15 - Ekonomika a riadenie
Juríková Hana
Žiláková Sabína
Metóda „Hovoriaca kniha“ na hodinách biológie PhDr. Pánisová Renáta, PhD. 14 - Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
Krčmárová Miroslava Nezomierajme mladé Mgr. Szökeová Helena 06 - Zdravotníctvo a farmakológia
Brezíková Michaela
Bartošová Veronika
Krok za krokom k pozitívnemu sebahodnoteniu (rovesnícky program) PaedDr. Švecová Timea 17 - Pedagogika, psychológia, sociológia

V krajskom kole SOČ sa na treťom mieste umiestnili riešitelia Brezíková Michaela, Bartošová Veronika z triedy II. MAS, ročníka druhého s témou Krok za krokom k pozitívnemu sebahodnoteniu (rovesnícky program) v súťažnom odbore 17- Pedagogika, psychológia, sociológia, kde školiteľka bola PaedDr. Švecová Timea.

Víťazom srdečne blahoželám, ostatným riešiteľom prajem ďalšie úspechy a ďakujem za spoluprácu.

FOTO

PhDr. Pánisová Renáta, PhD.
Koordinátor/metodik SOČ