Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Čitateľská gramotnosť na našej škole

Čitateľská gramotnosťZručnosti čítania a písania tvorili oddávna základ vzdelania človeka. Čítanie, písanie a počítanie – známe pod názvom trívium – patrili k učebným predmetom už v stredoveku. Dnes sú čitateľské kompetencie základom pre školské vzdelávanie i rozvoj celoživotného vzdelávania.

V súčasnosti sa kladie na čitateľskú gramotnosť veľký dôraz. Ide vlastne o univerzálnu techniku, ktorá umožňuje každému jedincovi zúčastňovať sa na sociálnom a kultúrnom živote modernej spoločnosti . Nie je to iba schopnosť prečítať slová, vety a celé texty, ale aj prečítané pochopiť a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať.

My sme boli zvedaví na čitateľské schopnosti našich žiakov.

Školská knižnica preto v spolupráci s kabinetom SJL aj tento rok pripravili pre našich žiakov testovanie čitateľskej gramotnosti, ktoré prebiehalo formou súťaže medzi jednotlivými ročníkmi.

6. mája medzi sebou súťažili zástupcovia jednotlivých prvých, druhých a tretích ročníkov. Z každého ročníka postúpi najlepšia trieda do finále, ktoré sa uskutoční 15. mája 2019.

Po vyhodnotení testov sú výsledky nasledovné:

poradie trieda výsledok v bodoch
1. miesto I. B 114
2. miesto II. ZAA 109
2. miesto III. ZAA 109
3. miesto III. ZAB 108
4. miesto II. ZAB 106
5. miesto II. MAS 99
6. miesto I. A 95
7. miesto III. MAS 94
8. miesto I. C 93

 

Do finále postupujú triedy:
I. B trieda
II. ZAA trieda
III. ZAA trieda

Víťazom gratulujeme a držíme palce vo finále!

kabinet SJL