Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Predchádzame poruchám v príjme potravy...

Anorexia"Nezabudnite, že ... poruchy príjmu potravy nie sú ochorenia o štíhlosti, vzhľade a jedle, ale o emocionálnych problémoch a závažných zdravotných následkoch" - takto znel záverečný odkaz preventívneho podujatia, ktorého sa zúčastnili dňa 13. mája 2019 žiaci prvého ročníka, a ktoré bolo venované problematike prevencie porúch príjmu potravy: konkrétne mentálnej anorexii a bulímii. Aktivity pripravila a so žiakmi prvého ročníka realizovala Mgr. Klaudia Stehlová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch, ktorá rozšírila problematiku o otázky prevencie obezity s akcentom na význam pohybu pre zdravie ako súčasť aktivít v rámci NAPPO. Cieľom podujatia bolo nielen sprostredkovať žiakom poznatky o príčinách, prejavoch, rizikách a dôsledkoch porúch v príjme potravy so zámerom predchádzať týmto poruchám, ako aj experimentovaniu v súvislosti s „diétami“, no taktiež formovať zodpovedný postoj k vlastnému zdraviu, pozitívny postoj k vlastnému telu a primeraný sebaobraz.

PaedDr. Tímea Švecová