Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

„Prevencia tabakizmu a alkoholizmu z trestno-právneho hľadiska“

MP NZDňa 16. mája 2019 zavítali do priestorov Školského internátu pri SZŠ-EK v Nových Zámkoch príslušníci Mestskej polície v Nových Zámkoch, ktorí si pre žiakov prvého ročníka pripravili zaujímavé preventívne podujatie. Pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa bez tabaku bola venovaná pozornosť otázkam prevencie tabakizmu a alkoholizmu s cieľom formovať odmietavé postoje k fajčeniu a ku konzumácii alkoholu, informovať o negatívnych dôsledkoch užívania týchto legálnych návykových látok s dôrazom najmä na trestno-právnu stránku danej problematiky, upozorniť na porušovanie legislatívy a následné sankcie v súvislosti s fajčením a konzumáciou alkoholu, atď.

PaedDr. Tímea Švecová