Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Súťaž - XXVIII. Tompa Mihály Országos Verseny

XXVIII. Tompa Mihály Országos VersenyVeľmi sme sa potešili, keď sa naša žiačka štvrtého ročníka, Réka Medza umiestnila v zlatom pásme krajského kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pomenovanej podľa básnika Mihálya Tompu. Vďaka tomu postúpila do celoštátneho kola, ktoré sa každoročne usporadúva v Rimavskej Sobote. Počas štyroch dní súťaže sme získali nové zážitky a skúsenosti, umiestnenie v bronzovom pásme a nadobudli sme nové nápady a plány do budúcnosti. Réke blahoželáme ku krásnemu výsledku!

Nagy volt az örömünk, amikor negyedikes diáklányunk, Medza Réka aranysávos lett a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny országos elődöntőjén, hiszen ez azt jelentette, hogy továbbjutott a Rimaszombatban megrendezésre kerülő országos fordulóba. A verseny négy napja alatt nagyon sok új élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk, és egy bronzsávos besorolással, valamint sok új ötlettel és tervvel tértünk haza. Gratulálunk Rékának!

PaedDr. Katarína Lukácsová