Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) na našej škole

DofENaša škola je miestnym centrom v programe Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. DofE je rozvojový program, ktorý dáva mladým vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť schopnosti, naplniť potenciál a uspieť v živote.

Žiačky II. ZAA triedy, účastníčky programu: Veronika Ferenčíková, Kristína Ferenčíková, Miroslava Krčmárová, Nelly Poláková, Patrícia Richterová si za pomoci mentorov stanovili ciele v štyroch oblastiach. Pod vedením vedúceho napĺňali svoje ciele v oblastiach – Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedície v priebehu školského roka 2018/2019 na bronzovej úrovni. Aktivity si zapisovali do ORB elektronického systému online, zároveň absolvovali výcvik na dobrodružnú expedíciu. V mesiaci jún prebehli expedície, cvičná expedícia na Hrušov, ktorej cieľom bolo vytvoriť elektronický herbár liečivých rastlín z okolia Hrušova, a cieľom kvalifikačnej expedície v pohorí Tribeč bolo vytvoriť vlajku pre „adrenalistické turistky“, ako sa účastníčky sami nazvali. Žiačky ukončili bronzovú úroveň a čakajú na schválenie národnej kancelárie.

FOTO

PhDr. Ľubica Vanková, PhD.
koordinátor miestneho centra