Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Naši žiaci získali Cenu vojvodu z Edinburghu

DofEŽiačky III. ZAA triedy: Veronika Ferenčíková, Kristínka Ferenčíková, Mirka Krčmárová, Patrícia Richterová, Nelly Poláková sa 10.9.2019 zúčastnili slávnostnej ceremónie odovzdávania Ceny vojvodu z Edinburghu. Ceremonia sa konala v Bratislave v priestoroch Starej tržnice za účasti prezidentky SR Zuzany Čaputovej a veľvyslanca Veľkej Británie Andrewa Johna Gartha. Obidvaja sa prihovorili oceneným, povzbudili a podporili ich v úsilí pri plnení úrovní DofE. Našim žiačkam ocenenie za dosiahnutie bronzovej úrovne odovzdala Oli Džupinková redaktorka rádia expres. Slávnostnú atmosféru spríjemnila Celeste Buckingham svojím vystúpením.

Cena vojvodu z Edinburghu (bežne skrátene DofE) je program ocenenia mládeže, ktorý založil vo Veľkej Británii v roku 1956 knieža Filip, vojvoda z Edinburghu, ktorý sa odvtedy rozšíril na 144 krajín. Ceny uznávajú adolescentov a mladých dospelých za absolvovanie série aktivít zameraných na zlepšovanie seba samého podľa modelu Kurta Hahna na riešenie „Šiestich poklesov modernej mládeže“. Programy udeľovania Ceny vojvodu z Edinburghu trvajú jeden až štyri roky a musia byť ukončené dvadsiatym piatym narodením účastníka. Ročne je okolo 300 000 účastníkov. Programy sú na troch progresívnych úrovniach, ktoré, ak budú úspešne ukončené, vedú k oceneniu Bronze, Silver alebo Gold Duke of Edinburgh.

S pomocou dospelých vedúcich účastníkov vyberajú a stanovujú ciele v každej z týchto oblastí:

  • Dobrovoľníctvo: poskytovanie služieb jednotlivcom alebo komunite.
  • Šport: zlepšenie v oblasti športových, tanečných alebo fitnes aktivít.
  • Talent: rozvoj praktických a sociálnych zručností a osobných záujmov.
  • Expedícia: plánovanie, školenie a absolvovanie dobrodružnej cesty.
  • Na úrovni Gold musia účastníci urobiť ďalšiu piatu rezidenčnú sekciu, ktorá zahŕňa pobyt a prácu mimo domu po dobu piatich dní a spoločné aktivity.

Aby účastník dosiahol cenu, musí pracovať na každej sekcii stanovený čas a musí byť sledovaný a hodnotený niekým, kto má vedomosti o vybraných činnostiach. Každá progresívna úroveň vyžaduje od účastníkov viac času a angažovanosti: Bronz 3–6 mesiacov; Striebro: 6 - 9 mesiacov; Zlato: 12–18 mesiacov. Od účastníkov sa vyžaduje, aby preukázali pravidelnú činnosť počas trvania svojho programu DofE, ktorý je zvyčajne najmenej jednu hodinu týždenne.

Naša cesta programom DofE (.pdf)
DofE - cvičná expedícia - Hrušov (.pdf)
DofE - kvalifikačná expedícia - Drážovce (.pdf)

Ľubica Vanková