Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Svetový deň duševného zdravia

Svetový deň duševného zdraviaDňa 9. októbra 2019 si žiaci I. ročníka našej školy pripomenuli Svetový deň duševného zdravia preventívnym podujatím pod názvom „Hovor o tom...alebo ako byť psychicky v pohode?“, ktoré pripravila a zrealizovala výchovná poradkyňa PaedDr. Tímea Švecová. Cieľom podujatia bolo formovať pozitívne a zodpovedné postoje adolescentov k vlastnému zdraviu, s dôrazom na psychické zdravie, poukázať na význam psychohygieny v starostlivosti o duševné zdravie, sprostredkovať základné poznatky o psychických poruchách vyskytujúcich sa v adolescentnom veku, poukázať na problémy duševne chorých ľudí v spoločnosti – odtabuizovať a destigmatizovať danú problematiku, atď. Prostredníctvom prednášky spojenej s videoprojekciou a diskusiou mali žiaci možnosť nielen získať nové poznatky z danej oblasti, ale sa taktiež aktívne zapojiť a konfrontovať vlastné postoje a stanoviská.