Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykovEurópsky deň jazykov sa organizuje 26.9. od roku 2001 pod záštitou Rady Európy a má za cieľ poukazovať na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov. Naša škola už viac rokov spolupracuje s organizáciou YMCA Nesvady a organizuje podujatie pre žiakov druhého ročníka.

Organizácia YMCA v rámci svojich rozmanitých aktivít ponúka možnosť dobrovoľníkom z celého sveta pricestovať na Slovensko na jeden rok, aby spoznali našich ľudí a našu oblasť. Pani Alžbeta Maglódska, vedúca organizácie k nám tento rok priviedla štyroch dobrovoľníkov z Ukrajiny, Bieloruska a Rumunska, ktorí zábavným spôsobom predstavili našim druhákom krajiny, z ktorých pochádzajú. Žiaci si vypočuli prezentácie jednotlivých krajín, kde sa mohli dozvedieť veľa zaujímavých informácií o politickej, spoločenskej, ekonomickej situácii a každodennom živote na Ukrajine, v Bielorusku a Rumunsku. Sympatickí mladí ľudia približne vo veku našich žiakov dokázali vzbudiť ich pozornosť a poukazovať na výhody dobrovoľníctva a možnostiach, ktoré sa nám otvoria, keď ovládame cudzie jazyky.

Ďakujeme mladým dobrovoľníkom a pani Maglódskej, že si na nás našli čas. Dúfame, že naša spolupráca bude pokračovať a na budúci rok spoznáme takýmto záživným spôsobom ďalšie zaujímavé krajiny a jazyky sveta.

V rámci podujatia vedúca predmetovej komisie pre jazyky PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty informovala žiakov o súťaži o najlepšie logo trička Európskeho dňa jazykov.

A Nyelvek Európai Napja

A Nyelvek Európai Napját 2001-től ünnepelhetjük szeptember 26-án az Európa Tanács égisze alatt. A nap küldetése, hogy rámutasson az idegen nyelvek elsajátításának fontosságára. Iskolánk már több éve szervez programot a naszvadi YMCA szervezettel együttműködve másodikos diákjainak.

Az YMCA széleskörű tevékenységei között szerepel az is, hogy lehetőséget ad fiatal önkénteseknek az egész világból arra, hogy egy évre Szlovákiába látogathassanak, és megismerhessék az itt élő embereket. Alzbeta Maglódska, a naszvadi YMCA vezetője négy fiatal önkéntessel érkezett hozzánk, akik Ukrajnát, Féhéroroszországot és Romániát mutatták be fiatalos lendülettel. A prezentációk amellett, hogy tájékoztatták másodikosainkat a nevezett országok politikai, társadalmi és gazdasági helyzetéről, rámutattak az önkéntesség előnyeire és az idegen nyelvek tanulásának fontosságára is.

Köszönjük Maglódska asszonynak és a fiataloknak, hogy ellátogattak hozzánk. Reméljük, hogy együttműködésünk tovább folytatódik, és jövőre újabb érdekes országokkal és nyelvekkel ismerkedhetünk meg a Nyelvek Európai Napja alkalmából.

A rendezvény keretén belül PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty, a nyelvoktatásért felelős tantárgybizottság elnöke tájékoztatta a tanulókat a Nyelvek Európai Napja keretén belül meghirdetett póló versenyről.

ozio_gallery_nano

PaedDr. Katarína Lukácsová
a PK jazykov