Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Krúžok Červeného kríža

Mládeže SČKČinnosť krúžku Červeného kríža sa aj tento školský rok už naplno rozbehla. V tomto školskom roku pokračujeme v činnosti v troch projektoch Mládeže SČK, konkrétne v projektoch Dorotka a jej priatelia, v projekte prvej pomoci 3P a v projekte HIV/AIDS prevencie. Aby činnosť jednotlivých projektov fungovala hladko, máme v jednotlivých projektoch vyškolených koordinátorov.

Pre projekt prvej pomoci 3P je to Kristína Kosiková zo IV. ZAB triedy, pre projekt HIV/AIDS prevencie Sabína Žiláková z III. ZAA triedy a pre projekt Dorotka a jej priatelia absolvovala v septembri národné školenie Vanesa Machová z II. A triedy.

V mesiaci september sme uskutočnili ukážky prvej pomoci na dvoch stredných školách, na Spojenej škole 11. 9. 2019 a na Strednej odbornej škole stavebnej 18. 9. 2019 v Nových Zámkoch. Zúčastnili sa ich žiačky z III. ZAA triedy Patrícia Richterová, Simona Hudoková, Mária Švecová a žiaci z II. A triedy Ivona Zahoranová, Viktória Makovická, Vanesa Machová, Erik Pastorek a Michaela Hyžová.

Ukážky prvej pomoci sme boli predviesť aj na ZŠ v Jasovej 27. 9. 2019, ktorých sa zúčastnili žiačky III. ZAA triedy Simona Hudoková a Katarína Vojtechová.

Na Cirkevnej ZŠ Žofie Bosniakovej v Šuranoch boli tiež 27. 9. 2019 žiaci Patrícia Richterová, Mária Švecová a Rafael Révay robiť prednášku o zdravom životnom štýle.

Teším sa, že na našej škole máme toľko šikovných a zanietených žiakov, ktorí svojimi vedomosťami, zručnosťami a šikovnosťou robia našej škole dobré meno. Za reprezentáciu našej školy im patrí veľká vďaka.

PhDr. Mária Sebestyénová