Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Svetový deň umývania rúk

umývanie rúk15. október je od roku 2008 vyhlásený za Svetový deň umývania rúk. Ústrednú myšlienku a cieľ tohto dňa si každoročne pripomíname aj na našej škole prednáškou a sprievodnými aktivitami, ktoré sú určené pre druhákov. Hygiena rúk je pre budúcich zdravotníkov veľmi dôležitá v prevencii šírenia rôznych infekčných chorôb, pretože umývanie rúk je najjednoduchším spôsobom, ako im predísť.

Správnu techniku umývania rúk si mali žiaci možnosť osvojiť 22. októbra prostredníctvom svojich starších spolužiačok Kristíny Kosikovej zo IV. ZAB a Eriky Vojtelovej zo IV. MAS triedy.

Najprv sme im v prezentácii priblížili danú problematiku, potom videli krátky inštruktážny film o správnej technike umývania rúk a nakoniec im ju názorne predviedli aj Kristína a Erika. Dobrovoľníci z radov žiakov si potom mali možnosť vyskúšať, či si správne osvojili spôsob umývania rúk a boli odmenení drobnými hygienickými potrebami.

Na záver sme si pripravili pre žiakov krátky pracovný list, kde sme si overili, či si niečo zapamätali.

Osvojenie správneho spôsobu umývania rúk prispieva k zníženiu výskytu infekčných chorôb a teda aj k zníženiu vymeškaných hodín.

ozio_gallery_nano

PhDr. Mária Sebestyénová