Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Imatrikulácia 2019

Imatrikulácia 2019Aj tento rok prebehli na našej škole imatrikulácie prvákov, tentoraz v réžii Žiackej školskej rady a tretiakov.

Žiadny prvák sa nestane riadnym študentom našej školy, ak neprejde tradičným rituálom prijímania do radu študentov SZŠ-EK Nové Zámky.

Všetko sa to začalo ráno 8. 11. 2019, kedy si najskôr tretiaci trochu upravili prvákov a potom sa tretiacke a prvácke ročníky v sprievode triednych učiteľov presunuli v hlučnom sprievode na námestie. Po dvadsaťminútovom zabávaní sa na námestí sa všetci presunuli na internát do jedálne, kde sa slávnostná imatrikulácia konala.

Prvákov čakala sedemčlenná porota, 7 súťažných disciplín, moderátorky a speváčka Viktória Váczi. Vystúpenia a súťaže zožali veľký potlesk, slzy smiechu a uznanie obecenstva. Každá súťažná disciplína bola hodnotená a bodovaná porotou, ktorá na záver vyriekla verdikt.

Triedou, ktorá získala najviac bodov a stala sa víťaznou prváckou triedou v tomto školskom roku a zároveň výhercom krásnej a chutnej torty, bola I. MPS trieda. Gratulujeme!

Na záver všetci prváci zložili imatrikulačný sľub.

Cieľom tohto dňa bolo pripraviť prvákom pekný a nezabudnuteľný deň, čo sa, myslím si, aj podarilo. Všetkým, ktorí program pripravili a zrealizovali, patrí veľké poďakovanie. Konkrétne: moderátorkám: Natálii Orelovej, Patrícii Richterovej, Jázmin Matyó, speváčke Viktórii Váczi a všetkým tretiakom. Nemôžeme zabudnúť na pani Mgr. I. Trencsíkovú za pomoc pri výzdobe.

Ďakujeme!

FOTO

PaedDr. Monika Bednárová
koordinátorka ŽŠR