Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Prevencia látkových a nelátkových závislostí

Povedzme NIE drogámDňa 12. novembra 2019 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili preventívnej aktivity z oblasti prevencie drogových závislostí, konkrétne išlo o prednášku spojenú s diskusiou pod vedením Mgr. Jarmily Krochtovej z Mestského úradu v Nových Zámkoch. Cieľom podujatia bolo formovať pozitívne a zodpovedné postoje adolescentov k vlastnému zdraviu, odmietavé postoje k zneužívaniu návykových látok, informovať o negatívnych dôsledkoch zneužívania návykových látok na telesné a psychické zdravie, o trestno-právnej stránke danej problematiky, o sociálnych dôsledkoch pre jednotlivca, rodinu a spoločnosť, atď.