Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Novozámocký týždeň bezpečnosti

Novozámocký týždeň bezpečnostiMesto Nové Zámky organizuje každoročne v mesiaci november preventívne aktivity v rámci „Novozámockého týždňa bezpečnosti“, v tomto roku sa uskutočnil už 6. ročník tohto podujatia. Naša škola sa pravidelne zapája do týchto mestom organizovaných preventívnych aktivít, ktorými sú kultúrne podujatia, prednášky, workshopy a semináre. Zámerom podujatí je prispieť k „bezpečnejšej škole“, v ktorej nebudú mať žiaci i pedagógovia pocit ohrozenia, budú vytvárať fungujúce sociálne vzťahy a priaznivú sociálnu klímu bez výskytu prejavov sociálne-patologického správania. V rámci tohtoročného Novozámockého týždňa bezpečnosti sa žiaci prvého ročníka zúčastnili preventívnych aktivít na témy: „Sociálne siete a nástrahy internetu“ a „Šikana a medziľudské vzťahy“.