Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Poďakovanie

Pekný mikulášsky podvečer prajem,

píšem za Geriatrické a Doliečovacie oddelenie FNsP Nové Zámky. Chcem vyjadriť úprimnú vďaku všetkým žiakom prvého, druhého a tretieho ročníka pod vedením pani PhDr. Majky Sebestyénovej, ktorí v dnešný zimný sviatočný deň zavítali aj na naše oddelenie a svojou prítomnosťou, spevom, hudbou, darčekmi a sladkosťami spríjemnili deň nielen personálu, ale hlavne našim pacientom. Reakcia každého zúčastneného bola úžasná. Personál si pospevoval so žiakmi, spokojne sa usmieval. Pacienti počúvali, vnímali hudbu, s rozžiarenými očami  sledovali Mikuláša, anjelikov a čertov, čaro krásnych momentov, mnohí sa pridali do spevu, tlieskali a našli sa aj takí, ktorým sa od dojatia tisli slzy do očí. Celé vystúpenie bolo pokojné, úprimné, slávnostné a hodnotné. Ďakujem v neposlednom rade aj pani riaditeľke a vedeniu školy, že sa mohlo toto už tradičné podujatie zrealizovať. Verím v obojstrannú spoluprácu v tomto smere aj do budúcich rokov a škole a jej pedagógom prajem len takých úžasných študentov, akých sme mali dnes možnosť zažiť pri reprezentácii školy na našom oddelení.

S úctou a prianím všetkého dobrého, pevného zdravia a krásnych sviatkov vianočných

Marta Klobučníková,
ved. sestra Geriat. a Dolieč. odd. FNsP Nové Zámky