Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Erasmus+ projekt „Praktická odborná príprava v zahraničí pre budúcich zdravotníckych pracovníkov“

Program Erasmus+ umožňuje zlepšovať kvalitu odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe prostredníctvom absolvovania zahraničných stáží. Naša škola aj tento školský rok využila túto príležitosť pre žiakov a zamestnancov a podala mobilitný projekt s názvom „Praktická odborná príprava v zahraničí pre budúcich zdravotníckych pracovníkov“. Keď bude naša prihláška kladne ohodnotená,  tak sa zahraničnej stáže zúčastnia 15 žiaci tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent a masér.

Mobilitná stáž predstavuje výzvu pre žiakov obidvoch odborov na nadobudnutie nových vedomostí, zručností a kompetencií v cudzokrajnom, európskom prostredí.

V nasledujúcom období čakáme na schválenie podaného projektu SAAIC – Národnou agentúrou. Schválená zahraničná stáž sa uskutoční v spolupráci so sprostredkovateľskou organizáciou euroMind so sídlom v Seville – Španielsko a mobilitná stáž sa uskutoční v meste Malaga na juhu Španielska.

PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty
PhDr. Ľubica Vanková, PhD.