Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Čitateľská gramotnosť v maďarskom jazyku

Žiaci II. PSM a IV. ZAB triedy sa v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti v maďarskom jazyku mohli vo februári zúčastniť zaujímavej súťaže. Náročné texty pochádzali z oblasti svetovej a maďarskej literatúry a boli prispôsobené účelom súťaže a vedomostnej úrovni žiakov. Účastníci riešili úlohy cez portál EduPage. Výsledky môžete vidieť nižšie.

A II. PSM és IV. ZAB diákjai a februári hónap folyamán szövegértési vetélkedőn vehettek részt. Az igényes és a verseny céljainak és a diákok tudásszintjének megfelelően átdolgozott szövegeket és a hozzájuk tartozó feladatokat a diákok az EduPage-en olvashatták és oldhatták meg. Az eredmények a következők:

II. PSM:
1. Nikoleta Hrebíňová, Dorotea Palusková, Monika Vargová
2. Zuzana Zábradiová
3. Carmen Bartal

IV. ZAB:
1. Natália Szőllősiová
2. Nikoleta Jakabová

Všetkým účastníkom blahoželáme!
Minden résztvevőnek gratulálunk!

PaedDr. Katarína Lukácsová