Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Deň maďarskej poézie

MuzeumPri príležitosti Dňa maďarskej poézie sa žiaci mohli zapojiť do výzvy. Úlohou bolo vybrať si báseň, ktorá je im z maďarskej literatúry najmilšia a spracovať ju pomocou aplikácie alebo iným spôsobom. Vznikli krásne obrazy básní, ktoré mali pozitívnu odozvu aj na sociálnych sieťach a tiež zvukové spracovanie. Obrazy z básní Sándora Petőfiho dokonca vzbudili pozornosť aj múzea v jeho rodisku. Ďakujeme našim šikovným žiakom za obrazové a zvukové príspevky! Deň maďarskej poézie si od roku 1964 každoročne pripomíname 11. apríla, v deň narodenia slávneho básnika so smutným životom a skorou smrťou, Attilu Józsefa.

A magyar költészet napját 1964 óta ünnepeljük József Attila születésnapján, április 11-én. Az idén iskolánk diákjai egy kreatív kihívásba kapcsolódhattak be ezen a jeles napon. Kedvenc versüket feldolgozhatták egy alkalmazás segítségével vagy más, szabadon választott módon is. A versfelhők és a hangfelvétel nagyon jól sikerültek, pozitív visszhangjuk volt a szociális hálón is. A Petőfi-verseket feldolgozó versfelhőkre felfigyelt a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, és ők is közzétették a képeket. Köszönjük ügyes diákjainak, hogy ily módon is bekapcsolódtak a megemlékezésbe!

https://padlet.com/tanagato78/cr50h6mldmk9cnlz

PaedDr. Katarína Lukácsová