Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola
Nové Zámky

Svetový deň duševného zdravia

Svetový deň duševného zdraviaKaždoročne si žiaci našej školy pripomínajú v mesiaci október Svetový deň duševného zdravia preventívnym podujatím, ktoré pripravuje a realizuje školská poradkyňa PaedDr. Tímea Švecová. Nie je tomu inak ani v tomto školskom roku, kedy problematika starostlivosti o duševné zdravie významne rezonuje v spoločnosti v súvislosti s dopadom pandémie COVID-19 na psychické zdravie ľudí, osobitne na dospievajúcu mládež. Z uvedeného dôvodu sa realizujú v mesiaci október a november preventívne aktivity pre žiakov I. a II. ročníka pod názvom „Hovor o tom...alebo ako byť psychicky v pohode?“, ktorých cieľom je formovať pozitívne a zodpovedné postoje adolescentov k svojmu duševnému zdraviu, poukázať na význam psychohygieny v starostlivosti o duševné zdravie, sprostredkovať základné poznatky o psychických poruchách vyskytujúcich sa v adolescentnom veku, poukázať na problémy duševne chorých ľudí v spoločnosti – odtabuizovať a destigmatizovať danú problematiku. Prostredníctvom prednášky spojenej s videoprojekciou, diskusiou a interaktívnymi aktivitami majú žiaci možnosť nielen získať nové poznatky z danej oblasti, ale sa taktiež aktívne zapojiť a konfrontovať vlastné postoje a stanoviská.